Flip book element

Bơm hút chân không xoắn Edwards XDS46i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards XDS46i
 • Công suất: 520W
 • Lưu lượng: 40 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không xoắn Edwards nXDS6i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards nxds 6i
 • Công suất: 260W
 • Lưu lượng: 6,2 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không xoắn Edwards XDS35i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards XDS35i
 • Công suất: 520W
 • Lưu lượng: 35 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không xoắn Edwards nXDS20i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards nxds 20i
 • Công suất: 260W
 • Lưu lượng: 20 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không xoắn Edwards nXDS15i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards nxds 15i
 • Công suất: 300W
 • Lưu lượng: 15,1 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không xoắn Edwards nXDS10i

 • Máy bơm hút chân không Anh Quốc
 • Xuất xứ: Anh Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
 • Mã bơm hút chân không khô: Edwards nxds 10i
 • Công suất: 280W
 • Lưu lượng: 11,4 m3/ h

 

Read more

Bơm hút chân không vòng dầu 2 cấp Edwards E2M80

● Máy bơm hút chân không dầu Anh Quốc
● Bảo hành: 12 tháng
● Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) nếu khách hàng yêu cầu
● Mã bơm hút chân không vòng dầu: Edwards E2M80
● Công suất: 2200W (2.2Kw – 3HP)
● Lưu lượng: 80 m3/h (1333 lit/phút)
● Xuất xứ: Anh Quốc

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.