Bơm khuếch tán Edwards nHT10 nHT16 nHT20 nHT32 nHT35

    Công suất làm nóng:  3.6 kW

    Khối lượng: 105Kg

    Dầu: 3-4lit

    Tốc độ bơm Helium <10-4 mbar: 4500

    0932.95.15.81