Bơm hút chân không Edwards E1M18 cũ 0.75 Kw

  • Công suất: 0.75 Kw
  • Dung tích dầu: 0.9 – 1.4 lit
  • Loại dầu: Ultragrade 19
  • Mã sản phẩm: Edwards E1M18
  • Loại: Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp (kín dầu)

0932.95.15.81