Showing all 6 results

Bơm chân không Booster

Edwards cung cấp nhiều loại máy bơm tăng áp cơ phù hợp với mọi yêu cầu của các quy trình Công nghiệp và Hóa chất. Các tùy chọn ATEX cũng có sẵn để sử dụng trong các ứng dụng hóa chất hoặc nguy hiểm. Phạm vi tăng áp của các dòng máy đã được chứng minh với việc lắp đặt và cung cấp quy trình ổn định cho đầu ra nhất quán. Chúng thích hợp cho hoạt động liên tục trên dải áp suất rộng.

Bơm hút chân không Booster tăng áp Edwards dùng để làm gì?

Máy bơm này thường được sử dụng kết hợp với bơm chân không quay dầu hoặc bơm khô để tăng tốc độ bơm đáng kể và giảm áp suất cuối cùng. Tốc độ bơm tăng đột ngột trong vùng từ 10 KPa đến 0,1 Pa.

0932.95.15.81